سامانه پردیس آموزش و پرورش اردکان
تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها
  پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
فرم ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ آموزش و پرورش اردکان
ثبت نام غیرحضوری

پایه اول

ثبت نام غیر حضوری پایه اول از دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تا شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

اولیا محترم توجه داشته باشید پس از پایان مراحل ثبت نام در این سایت زمان و مکان مصاحبه از فرزند شما برای شما به نمایش در می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های (دبستان پسرانه شهدای فرهنگی -۳۲۲۲۴۹۸۹) و (دبستان دخترانه شهید قاسم مختاری -۳۲۲۲۲۸۵۵) و ۳۲۲۳۷۶۲۲ تماس بگیرید . اولیا محترم هنگام مراجعه جهت انجام مصاحبه فرزندشان مدارک و مستندات بندهای ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ را به همراه داشته باشند .

ثبت نام غیر حضوری پایه اول تا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ تمدید شد

اتمام مهلت ثبت نام غیر حضوری پایه اول


پایه چهارم

ثبت نام غیر حضوری پایه چهارم از دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تا شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

ثبت نام غیر حضوری پایه چهارم تا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تمدید شد

ثبت نام غیر حضوری پایه چهارم تا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ تمدید شد

اتمام مهلت ثبت نام غیر حضوری پایه چهارم


پایه هفتم

ثبت نام غیر حضوری پایه هفتم از یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تا جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

۳۲۲۲۲۲۱۷ شماره تلفن دبیرستان نمونه سعدی ثبت نام نمونه از ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

ثبت نام غیر حضوری پایه هفتم تا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ تمدید شد

اتمام مهلت ثبت نام غیر حضوری پایه هفتم
پیگیری ثبت نام پایه اول

در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اید جهت مشاهده نتیجه ثبت نام پایه اول کد پیگیری را وارد کرده و بررسی نمایید.

کد پیگیری ثبت نام :
*
پیگیری ثبت نام پایه چهارم

در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اید جهت مشاهده نتیجه ثبت نام پایه چهارم کد پیگیری را وارد کرده و بررسی نمایید.

کد پیگیری ثبت نام :
*
پیگیری ثبت نام پایه هفتم

در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اید جهت مشاهده نتیجه ثبت نام پایه هفتم کد پیگیری را وارد کرده و بررسی نمایید.

کد پیگیری ثبت نام :
*